YAZILAR
GMT+2 11:40

İhale ve Sözleşme Süreci Danışmanlık

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sözleşme sürecinde ihtiyacınız olan yardımlar için iletişime geçiniz.

Kamu alımları esas itibariyle iki aşamadan geçmektedir. Birincisi aşama, ihale süreci diyebileceğimiz ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler sürecidir. Bu safhada gerçekleştirilen işlemler idare hukukunun alanına girer ve bu işlemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargının denetimine tabidir.

İkinci aşama, sözleşme süreci diyebileceğimiz sözleşmenin imzalanması ile başlayıp mal, hizmet veya yapım işinin kabulüyle tamamlanan işlemler sürecidir. Bu safhada gerçekleştirilen işlemler özel hukukunun alanına girer ve bu işlemlerden doğan uyuşmazlıklar adli yargının denetimine tabidir.

Alanında uzman kadromuz tarafından idarelere, ihaleye ilişkin teknik dokümanların hazırlanması, ihale komisyon çalışmaları sırasında gerekli mevzuat desteğin sağlanması, şikayet başvurularının cevaplandırılması, ihale ve sözleşme sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi konularında uzman kadromuzla profesyonel destek sağlamaktayız.

Ayrıca ihaleye katılacak firmalar için metraj ve yaklaşık maliyet çalışmaları ile ihale evraklarının hazırlanması, şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin hazırlanması, aşırı düşük savunmalarının hazırlanması, hak ediş ve kesin hesapların hazırlanması, hak edişlere ihtirazi kayıtların hazırlanması ve Yüksek Fen Kuruluna başvuru dilekçelerinin hazırlanması konularında uzman kadromuzla profesyonel destek sağlamaktayız.

error: Content is protected !!