YAZILAR
GMT+2 11:24

Diplomaların İhalelerde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması

 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi gereği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 358.977 TL olarak hesaplanmak üzere 10. madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınmaktadır.

15 yıllık süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.

Bu kapsamda elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

Söz konusu tutar  01.02.2020- 31.01.2021 tarihleri arasında 358.977 TL olarak hesaplanacak olup, Kamu İhale Kurumu tarafından söz konusu bu tutarlar her yıl Şubat ayında güncellenmektedir.

error: Content is protected !!