YAZILAR
GMT+2 11:29

2020 Yılı KİK İtirazen Şikayet Bedelleri

İtirazen şikayet bedelleri her yıl güncellenmekte olup, 01.02.2020 tarihinden itibaren  itirazen şikayet başvuru bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

-Yaklaşık Maliyeti 1.023.922,00 TL’ye kadar olan ihalelerde 6.139,00 TL

-Yaklaşık Maliyeti 1.023.922,00 TL ile 4.095.700,00 TL arası  ihalelerde 12.284,00 TL

-Yaklaşık Maliyeti 4.095.700,00 TL ile 30.717.756,00 TL arası ihalelerde 18.426,00 TL

-Yaklaşık Maliyeti 30.717.756 TL ve üzerinde olan ihalelerde 24.571,00 TL

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53. maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendinde bu bedeller KİK’in gelirleri arasında sayılmaktadır.

error: Content is protected !!