YAZILAR
GMT+2 11:29

2020 Yılı Doğrudan Temin ve Pazarlık Limitleri

Doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin Kanunun 22/d bendinde “Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları” düzenlemesi yer almaktadır.

Doğrudan temin limitleri her yıl güncellenmekte olup, 2020 yılında aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

 Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dâhilindeki İdarelerDiğer İdareler
Tutar97.00832.316

Kanunun 21/f pazarlık limiti ise 323.398 TL olarak uygulanacaktır.

Kamu İhale Kurumu tarafından söz konusu bu tutarlar her yıl Şubat ayında güncellenmekte olup, bu tutarlara KDV dâhil değildir.

error: Content is protected !!